PROJEKTI PO VAŠOJ MJERI

Odobren projekt prijavljen na natječaj Grada Senja

Objavljeno: 1. ožujka 2018.

Veseli nas činjenica da je jedan od osnivača udruge INO-PRO, fotograf i povijesničar umjetnosti Zdenko Vukelić, prepoznat kroz svoj fotografski rad i putem "JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2018.g". Naša udruga je jedina udruga koja nema sjedište u Senju, a koja je financirana ovim natječajem.

Projekt "Senjska kulturna baština kroz fotografiju" sastojat će se u fotografiranju zaštićenih kulturnih dobara grada Senja i njihovoj umjetničkoj obradi. Sve će biti prezentirano u reprezentativnom kalendaru za 2019. godinu gdje će svaki mjesec biti popraćen jednim umjetnički prikazanim motivom kulturnog dobra te kratkim opisom predstavljenog motiva. Kalendar će se sastojati od 12 motiva zaštićenih kulturnih dobara grada Senja prezentiranih kroz umjetničku vizuru. Fotografije će biti slikane u crno-bijeloj tehnici. Grad Senj i njegove javne službe dobit će na poklon oko polovicu primjeraka.

Ovo je prvi projekt u nizu, a dio je cjelogodišnjeg programa "Lokalna baština u slici". Planirano je prijavljivanje na natječaje/javne pozive JLS-a i JP(R)S-a tijekom 2018. godine sa svrhom predstavljanja njihovih kulturnih posebnosti preko umjetničkih crno-bijelih fotografija koje bi se našle na mnogim zidovima u sklopu kalendara za 2019. godinu. Sljedeći projekt u nizu je onaj za Istarsku županiju i tamošnju talijansku nacionalnu manjinu.

Alt tekst

Okvir