Što?

- organiziramo i provodimo savjetovanja, predavanja, tečajeve, seminare, okrugle stolove, radionice i druge stručne skupove iz različitih područja
- ostvarujemo suradnju s domaćim i inozemnim institucijama (poput tijela lokalne i državne vlasti) te srodnim udrugama
- okupljamo i organiziramo građane na projektima/programima društvenog poduzetništva u različitim proizvodnim i uslužnim sferama (npr. održivi turizam, očuvanje i revitalizacija prirodne i kulturne baštine, intelektualne usluge i slično)
- dajemo savjetodavne usluge u provedbi interdisciplinarnih projekata/programa
- javno predstavljamo i promoviramo aktivnosti putem vlastite internetske stranice
- obavljamo i druge poslove sukladno zakonu koji doprinosi ostvarivanju cilja osnivanja