Što? | INO PRO

Što?

– organiziramo i provodimo savjetovanja, predavanja, tečajeve, seminare, okrugle stolove, radionice i druge stručne skupove iz različitih područja
– ostvarujemo suradnju s domaćim i inozemnim institucijama (poput tijela lokalne i državne vlasti) te srodnim udrugama
– okupljamo i organiziramo građane na projektima/programima društvenog poduzetništva u različitim proizvodnim i uslužnim sferama (npr. održivi turizam, očuvanje i revitalizacija prirodne i kulturne baštine, intelektualne usluge i slično)
– dajemo savjetodavne usluge u provedbi interdisciplinarnih projekata/programa
– javno predstavljamo i promoviramo aktivnosti putem vlastite internetske stranice
– obavljamo i druge poslove sukladno zakonu koji doprinosi ostvarivanju cilja osnivanja